Fortrolighedspolitik

Introduktion

Som ”dataansvarlig” (hvilket betyder, at vi er ansvarlige for at beslutte hvilke personlige oplysninger, vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til), er Tombola (International) PLC forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv.

Læs den følgende politik for at forstå, hvordan vi indsamler og bruger oplysninger om brugerne af vores hjemmeside, tombola bingo tombola.dk, herunder versioner af vores hjemmesider tilgået fra mobiltelefoner, tablets eller andre elektroniske enheder (i alle tilfælde benævnt ’hjemmesider’).

Fortrolighedspolitikken bør læses i sammenhæng med Tombolas vilkår og betingelser og eventuelle yderligere gældende vilkår, der er offentliggjort på hjemmesiderne.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine personlige oplysninger eller forespørgsler vedrørende denne praksis, bedes du kontakte os på [email protected].

Indsamlede oplysninger

 • Vi indsamler oplysninger fra dig, når du besøger vores hjemmeside, bruger vores app, indbetaler penge hos os, spiller vores spil, kontakter os via telefon eller e-mail eller modtager en meddelelse fra os. Videregivelse af oplysninger til os er frivillig; men hvis du ikke giver os Transaktionsoplysninger eller Præference-oplysninger, kan vi være ude af stand til at yde vores service eller dele af den til dig eller give dig opdateringer.

Kategorier af personoplysninger

Eksempler på dine personlige oplysninger

Kontaktinformation

 

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer

 

Transaktionsoplysninger

 

Kontaktoplysninger samt dit brugernavn, online-kontooplysninger, indbetaling eller udbetaling, placerede indsatser, betalingsoplysninger, enhver kommunikation, vi har om dine indkøb, spillede spil

 

Juridiske oplysninger

 

Din fødselsdato, svindelkontrol eller anmærkninger ifm. dine transaktioner, afviste kortbetalinger, klager

Præference-oplysninger

 

Dine markedsføringspræferencer, dine kontoindstillinger, herunder eventuelle standardindstillinger, eventuelle præferencer vi har observeret, såsom de typer af tilbud, der interesserer dig, eller de områder af vores websted, du besøger.

 

Kommunikation med os

 

Kommunikation vi kan have med dig, hvad enten denne vedrører en transaktion eller ej. Bemærk venligst, at opkald kan blive optaget af vores kundeserviceteam

 

Frivillig information

 

Enhver frivillig oplysning, du giver os – såsom dit køn, svar på undersøgelser eller konkurrencebidrag, dine foretrukne typer af online spil.

 

Observeret information

 

Nærmere oplysninger om dine online browsing-aktiviteter på vores hjemmeside, såsom sider, produkter eller områder af vores hjemmeside, du besøger, eller hvilke links der har bragt dig til vores hjemmeside fra vores e-mail-kommunikation eller andre hjemmesider.

 

Disse oplysninger kan være henførbare til dig, fordi du er logget ind på din konto, eller fordi vi har samlet oplysninger om din IP-adresse eller den enhed, du har brugt til at tilgå hjemmesiden. Dette vil også dække det geografiske område, enheden rapporter til os, at du befinder dig i.

 

Kunde-specifikke: Når du er logget ind på din konto, indsamler vi oplysninger om din enhed (mærke og model) og fra din webbrowser som f.eks. browsertype og -version, din IP-adresse (for at validere placering) og Browser User Agent (der kan forbedre din oplevelse på webstedet), og vi genererer en unik enhedsidentifikator for dig på tombola eller bruger det faktiske enheds-id genereret af iOS og Android, når du bruger appen. Vi bruger globale og session-baserede sporingscookies til bekæmpelse af svindel, samt brugerrejsesporing for at maksimere brugeroplevelsen og -flowet gennem vores websites, og vi bruger anmodningscookies til at hjælpe os med at diagnosticere, om brugere oplever problemer på hjemmesiderne. For mere information om cookies, kan du se vores cookie-politik.

 

Hjemmesidebrugere = Google Analytics, anonym indsamling af data om tilbragt tid på hjemmesiden, kunderejse på hjemmesiden samt hvilke websteder brugere kommer fra og går til, uden at disse knyttes til bestemte brugere

 

 • Vi opbevarer disse oplysninger sikkert på vores servere i Irland. Spillere kan bruge tombola bingo- og arcade-hjemmesiderne med de samme login-oplysninger.

 

Formål

 Vi bruger de personlige oplysninger, vi indsamler om dig til forskellige formål. For at gøre dette må vi basere brugen på en specifik ”lovlig baggrund” for behandling af personoplysninger. Tabellerne nedenfor viser, på hvilke grundlag vi behandler forskellige oplysninger om dig, en forklaring af formålet med behandlingen samt de specifikke rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger, der kan afhænge af det grundlag, vi behandler oplysningerne på.

 

 

Lovligt grundlag og formål

Hvilke personlige oplysninger bruger vi?

 

 

Samtykke: til at sende dig direkte markedsføring i overensstemmelse med de præferencer, du vælger, når du tilmelder dig opdateringer, køber produkter eller via vores præference-center.

 

Til at indsamle visse personlige oplysninger om dig via cookies eller andre lignende teknologier, som er nærmere beskrevet i vores Cookie-politik.

 

 

Kontaktinformation

 

 

 

 

Observeret information

 

Udførelse af vores kontrakt med dig: for at tage betaling for vores tjenester og for at yde vores tjenester til dig, for at behandle eventuelle kundesupport-forespørgsler og yde kundeservice samt evt. eftersalgsservice.

 

 

Transaktionsoplysninger

 

Overholdelse af lovmæssige forpligtelser: For at bekræfte din identitet og din alder, for at føre optegnelser, der kræves ved lov eller for at dokumentere vores overholdelse af love, herunder skattelove, love om forbrugerbeskyttelse, de lovmæssige krav vi er underlagt samt lovgivning om databeskyttelse. For at give information til retshåndhævende myndigheder eller andre myndigheder, hvor vi er forpligtet til at gøre det.

 

 

Juridiske oplysninger, Transaktionsinformation, Kommunikation (hvor relevant), Præference-oplysninger, kun for marketing- og cookie-indstillinger

 

Vores legitime interesse: Til brug for vores interne forretningsadministration, til at administrere spilkonti, herunder at opretholde generelle registreringer af kunder, salg, kundepleje og andre interaktioner, og til at overvåge, undersøge og beskytte ægte kunder og vores forretning mod bedrageri, for at minimere risikoen for anvendelsen af falske oplysninger, samt svindleres misbrug af kortoplysninger. Dette er nødvendigt for at vi kan operere effektivt, behandle eventuelle problemer, der måtte opstå, og for at beskytte os selv mod eventuelle fremtidige juridiske krav og os selv og andre mod svigagtige transaktioner.

 

For at administrere konkurrencer eller andre kampagner, du har valgt at deltage i.

 

 

 

For, hvis du vinder, at offentliggøre dit brugernavn på vores hjemmeside og på vores sociale medie-kanaler.

 

 

For at målrette vores direkte markedsføring til dig (hvor du har givet samtykke til at modtage sådan): Det betyder, at vi bruger de oplysninger, du giver os, og at vi observerer dine interaktioner med os for at opbygge et bedre billede af, hvilken type tilbud og produkter/services, vi kan tilbyde, som du kunne være interesseret i, så den kommunikation du modtager, er mere relevant for dig. Uden at bruge denne information, kunne vi kun sende dig generiske meddelelser, og vi ønsker ikke at fylde din indbakke med rod! Vi mener, at dette er berettiget, da du, gennem vores præference-center og hver gang vi kontakter dig, er i kontrol over, hvorvidt du modtager vores direkte marketing.

 

For at forbedre vores markedsføringsaktiviteter mere generelt: Det betyder, at vi bruger oplysninger om dig og vores andre kunder til at finde ud af, hvad der fungerer og hvad der ikke gør ift. vores markedsføringsaktiviteter eller salgsresultater, så vi kan udvikle vores hjemmesider, produkter og tilbud så de bliver mere relevante for vores kunder generelt, for at forbedre din online-oplevelse og de produkter, vi tilbyder. Vi vil også bruge oplysningerne fra din enhed til at anbefale den tilsigtede geografiske hjemmeside for det sted, den rapporterer dig som værende i.

 

 

Vi overvåger kundens brug af vores tjenester for at identificere kunder, der kan have brug for support, og for at yde support til kunder (herunder ved at sætte og overvåge grænser for indsatser/inbetalinger) for så vidt angår deres anvendelse og hyppigheden af brugen af vores online spil, som det kræves af den Spillemyndighedens.

 

 

Transaktionsoplysninger, Juridiske oplysninger, Kommunikation, Præference-oplysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger, Præference-oplysninger, kommunikation, Frivillig information

 

Kontaktinformation

 

 

 

Transaktionsoplysninger, Præferenceoplysninger

Kommunikation, Præferenceoplysninger, Frivillig information, Observeret information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaktionsoplysninger, Præferenceoplysninger

Kommunikation, Præferenceoplysninger, Frivillig information, Observeret information

 

 

 

 

 

 

 

Transaktionsoplysninger

Kontaktinformation

Observeret information

 

  

Udøvelse af dine rettigheder

 

Hvad angår de personlige oplysninger vi har om dig, har du visse juridiske rettigheder, som kort opsummeres nedenfor.

 

Hvor vores behandling af dine personlige data er baseret på dit samtykke, du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Hvis du beslutter at trække dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personlige data til dette formål, medmindre der er et andet lovligt grundlag, vi kan støtte os til – og i så fald vil vi informere dig om dette. Din tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke vores behandling op til dette punkt.

 

Vores behandling af dine personlige data er nødvendig ift. vores legitime interesser. Du kan gøre indsigelse mod denne behandling til enhver tid. Hvis du gør dette, vil vi være nødt til at påvise enten en tvingende grund til, at vores behandling skal fortsætte, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller at behandlingen er nødvendig for at vi kan etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

 

Din rettighed

Hvad betyder det?

Begrænsninger af, og betingelser for, dine rettigheder

 

Ret til indsigt

 

På visse betingelser har du ret til at få adgang til dine personlige data (almindeligt kendt som indsendelse af ”anmodning om adgang for den registrerede”).

 

Hvis muligt skal du angive den type af oplysninger, du ønsker at se for at sikre, at vores offentliggørelse opfylder dine forventninger.

Det skal være muligt for os, at bekræfte din identitet. Din anmodning kan ikke påvirke andres rettigheder og friheder, f.eks. andre individers ret til privatliv og fortrolighed.

 

 

Ret til dataportabilitet

 

På visse betingelser har du ret til at modtage de personlige oplysninger, du har givet os – og som behandles af os på automatiseret vis – i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format.

 

 

Hvis du udøver denne ret, skal du hvor det er muligt angive hvilken type oplysninger, du ønsker at modtage (og hvortil vi skal sende dem) for at sikre, at vores offentliggørelse opfylder dine forventninger.

Denne ret gælder kun, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller på vores kontrakt med dig, og når behandlingen foretages på automatiseret vis (dvs. ikke papiroptegnelser). Den dækker kun de personlige oplysninger, som er blevet givet til os af dig.

 

Rettigheder i forbindelse med unøjagtige eller ufuldstændige personlige oplysninger

 

Du kan bestride nøjagtigheden eller fuldstændigheden af dine personlige oplysninger, og få disse rettet eller afsluttet, alt efter hvad der er relevant.

 

Vi opfordrer dig til at give os besked om eventuelle ændringer vedrørende dine personlige oplysninger så snart de opstår, herunder ændringer i dine kontaktoplysninger, telefonnummer.

 

 

Denne ret gælder kun for dine egne personoplysninger. Under udøvelsen af denne ret, skal du være så specifik som muligt.

 

Ret til at modsætte sig eller begrænse vores databehandling

 

På visse betingelser har du ret til at gøre indsigelse mod eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige data.

 

Som anført ovenfor gælder denne ret, hvor vores behandling af dine personlige oplysninger er nødvendig for vores legitime interesser. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data til direkte markedsføring.

 

 

Ret til sletning

 

På visse betingelser er du berettiget til at få dine personlige data slettet (også kendt som ”Retten til at blive glemt”), for eksempel hvor der ikke længere er brug for dine personlige data til de formål de blev indsamlet til, eller hvor den relevante behandling er ulovlig.

 

 

Det er muligt, at vi ikke er i stand til at slette dine personlige data, hvis for eksempel, vi har brug for disse til (i) at overholde en retlig forpligtelse, eller (ii) udøve eller forsvare retskrav.

 

Ret til tilbagetrækning af samtykke

 

Som anført ovenfor har du, hvor vores behandling af dine personlige data er baseret på dit samtykke, ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid.

 

 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette først træde i kraft for fremtidig behandling.

 

 

 

Hvis du har et spørgsmål eller en bekymring vedr. dit privatliv og dine rettigheder på tombola, så tøv ikke med at kontakte os.

Telefonnummer: +(45)80880062

E-mail: [email protected]

Hvis du ønsker at gøre brug af nogle af dine rettigheder, kan du kontakte Data Compliance Officer: [email protected]

Du har desuden ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed. I Danmark er denne Datatilsynet, og mere information kan findes på https://www.datatilsynet.dk/

 

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med, og hvor er de?

 

Dine personlige oplysninger kan behandles af os og/eller vores samarbejdspartnere, leverandører, der underdatabehandler visse tjenester på vores vegne med de formål, der er angivet ovenfor. For eksempel deler vi oplysninger med sikkerhedsverificeringsselskaber, med henblik på kort/betalingsbehandling, identitets- og sikkerhedskontrol (kundens kreditværdighed påvirkes ikke) eller undersøgelser på Tombolas vegne.

 

Sådanne tredjeparter har udelukkende adgang til personoplysninger med henblik på at udføre de tjenesteydelser, der er fastsat i det pågældende samarbejde, eller at overholde gældende lovgivning og ikke til noget andet formål.

 

Vi vil have indført en aftale med vores tjenesteydere, der begrænser, hvordan de kan behandle dine personlige oplysninger, og som kræver, at de holder disse sikre.

 

Vi kan desuden bruge tjenesteudbydere på mindre direkte måder, såsom i levering af vores betalings- og økonomisystemer, eller svindel-verificering. Vi kan udveksle oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på verificering af alder, dataudrensning, bedrageribeskyttelse, kreditkontrol og/eller risikoreduktion.

 

Hvis det viser sig du har bedraget eller snydt selskabet eller en tjeneste, herunder spilmanipulation eller betalingssvig, herunder stjålne kreditkort, eller svigagtig aktivitet (herunder tilbageført postering eller anden tilbageførsel af betaling) eller hvidvaskning af penge, forbeholder vi os ret til at dele disse oplysninger, herunder din identitet, med andre online-spillehjemmesider, banker, kreditselskaber og autoriteter.

 

Datasikkerhedslove på tværs af landene i EU, Norge, Island og Liechtenstein, (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) er de samme eller meget ens.  For nemheds skyld har vi kaldt dette område 'Europa'. Hvis det er nødvendigt for os at overføre dine personlige oplysninger uden for Europa, vil vi kun gøre det via metoder, der er godkendt som privatlivs-sikre af persondata-myndighederne i Europa:

 

 • det land, hvortil de personlige oplysninger skal overføres er blevet godkendt af dem; 
 • modtageren af de personlige oplysninger er i USA og har attesteret, at de vil overholde Privacy Shield-reglerne for at beskytte personlige oplysninger, der er godkendt af disse;
 • modtageren af de personlige oplysninger er juridisk forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til bindende virksomhedsregler godkendt af disse;
 • vi har sørget for, at en kontrakt der beskytter dine personlige data er indgået med modtageren, ved hjælp af en skabelon, der er godkendt af disse;
 • overførslen er nødvendig af en anden grund godkendt af disse, såsom en international levering af en præmie på din anmodning; eller
 • hvor du udtrykkeligt giver samtykke til overførslen.

 

Hvis en tjenesteyder er etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil vi sikre, at udbyderen enten er en nuværende underskriver af EU/USA Privacy Shield, eller at vi har en passende kontrakt om international overførsel af personoplysninger med dem.

 

Vi kan dele enhver del af dine personlige oplysninger med en potentiel køber eller køber af en hvilken som helst del af vores forretning, på baggrund af vores legitime interesser og vores købers interesser, så denne på passende vis kan værdisætte virksomheden og vurdere eventuelle risici, samt fortsætte med at gøre forretninger med dig efter overtagelsen.

 

Derudover kan det være påkrævet ved lov eller domstol, at vi videregiver visse oplysninger om dig eller et engagement, vi måtte have med dig til relevante regulerende, retshåndhævende og/eller andre kompetente myndigheder. Det kan også være nødvendigt for os, at dele dine oplysninger med henblik på at håndhæve eller anvende vores juridiske rettigheder i henhold til eventuelle aftalte forretningsbetingelser.

 

 

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

 

Hvis du er kunde hos os, vil vi opbevare dine personlige oplysninger i perioden, så længe din konto forbliver aktiv, og derefter, efter at din konto bliver inaktiv, så længe det er nødvendigt i forbindelse med både vores og dine juridiske rettigheder og pligter. Dette kan betyde, at vi opbevarer visse typer personoplysninger i længere tid end andre.

 

Vi beholder kun dine personlige data i en begrænset periode. Dette vil afhænge af en række faktorer, herunder:

 

 • love eller regler, vi er forpligtet til at følge, særligt lovkrav relateret til vores online spillelicenser;
 • om vi er i en juridisk eller anden form for konflikt med hinanden eller en tredjepart;
 • den type oplysninger, vi har om dig; og
 • om du eller en regulerende myndighed beder os beholde dine personlige oplysninger af en gyldig grund.

 

Alle personoplysninger, der er indeholdt i enhver professionel korrespondance eller optegnelser kan opbevares i længere tid, afhængigt af opbevaringsperioden for den fil, dine personlige oplysninger opbevares på.

 

Din konto

 • Adgang til dine personlige kontooplysninger er begrænset til dig gennem dit unikke brugernavn og adgangskode. Alle detaljer er gemt under streng kontrol. Vi ønsker at sikre fuldstændig tillid fra vores spillere og gøre det at spille tombola til en fornøjelig oplevelse.

Sikkerhed

 

Vi har implementeret passende sikkerhedspolitikker og -regler, og forstår fuldt ud betydningen af informationssikkerhed og behovet for at opbevare information korrekt. Vi gemmer alle personlige oplysninger i et sikkert netværk, hvilket betyder at data, der passerer frem og tilbage mellem din computer og vores systemer er sikret ved hjælp af en offentlig nøgle-kryptografi. Din computer udveksler vigtige oplysninger med vores servere for at oprette en privat samtale, som kun din computer og vores servere kan forstå.

 • Vore forbindelser til vores betaling-gateways bruger teknologi til at transmittere enhver betalingsoplysning sikkert. De har desuden sikre krypterede forbindelser mellem sig selv og alle de store banker, som gør det muligt at gennemføre betalinger. Tombola-medarbejdere har ikke adgang til dine fulde kredit-/betalingskortoplysninger.

 

Beskyttelse af børn

 • Tjenesterne på tombola er ikke beregnet til, eller rettet mod, personer under 18 år. Enhver person, der giver deres oplysninger til os via vores hjemmesider erklærer, at de er over 18. Vi forbeholder os ret til at tilgå og kontrollere alle oplysninger indsendt til os af dig. Hvis vi bliver opmærksomme på, at en mindreårig har forsøgt at indsende, eller har indsendt, personlige oplysninger via hjemmesiderne, vil vi tage skridt til at fjerne sådanne oplysninger fra vores register.

Marketing-kontakt

 • Du kan til enhver tid fravælge at modtage kommunikationer, der tilbyder kommercielle varer eller ydelser, ved at justere dine kontaktpræferencer i ”Min konto”-området på hjemmesiderne, eller ved at sende en anmodning til [email protected] i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.  
 • Efter 48 timer vil du ikke længere modtage markedsføring via direkte mail/e-mail/sms. Dog kan vi stadig være nødt til at korrespondere med dig angående kontooplysninger, præmielevering samt andre driftsforhold, og du giver dit samtykke til at fortsætte med at modtage sådan konto-kommunikation, selv efter du har afmeldt dig henvendelser med kommercielle tilbud.

 

Ændringer i vores Politik

Vi forbeholder os ret til, til enhver tid at opdatere denne fortrolighedspolitik, men ønsker ikke at forstyrre dig med mindre ændringer, hvorfor vi kun udsender en ny fortrolighedspolitik, når vi foretager opdateringer med betydelig indvirkning på dit privatliv, som du bør kende til. Den seneste fortrolighedspolitik med eventuelle andre opdateringer vil altid være tilgængelig på vores hjemmesider, hvor du kan læse den. Vi kan også fra tid til anden give dig besked om vores brug af dine personlige oplysninger på andre måder.

 

Kontaktinformation

 

OK
Aflyse