SafePlay

Ingasaassinaveersaarneq ersarissuutitsinissarlu tapersersorpavut

Ingasaassinaveersaarneq ersarissuutitsinissarlu tapersersorpavut

Tapisiaq aningaasanik ikisininni pissarsiat illit pigivat atornissaata tungaanut kontuppilluunniit matunissaata tungaanut.

Pinnguartartortavut tamaasa qujaruppagut taamaattumillu VIP-mik ingerlatsiveqarnata.

Siusinaarlutit pladinik pisisinnaanngilatit.

Pladenik strimlenilluunniit pisinngikkaluarlutit iserfigisinnaavatsigut allaqateqarlutillu.

Eqqaamajuarlugu: Akisussaassuseqarlutit nuannisartussaagavit!

18-ileersunut taamaallaat

Danmarkimi 18-iisimanngitsunut aningaasanoorneq akiliillunilu pinnguarneq inatsinik unioqqutitsineruvoq.

Tombolamit ukiut tunngavigalugit killilersuineq pingaartipparput. 18-ileereersimassaatit uagutsinni kontomik nalunaarsuissaguit nittartakkatsinnilu aningaasanuuussaguit.

Kinaassutsinnik uppernarsaammik noqqaassuteqarsinnaanerput piumasaraarput kontomillu matusigallarsinnaanerput pisinnaatitaaffigaarput paasissutissat noqqaassutigineqartut tunniunneqarnissaat tikillugu. Akiliutaasut 18-inik ukioqartunit tunniunneqartut atuuttussaajunnaartinneqarsinnaapput.

Tombolap aliikkusersorneqarnermik kiffartuussineq neqeroorutigaa, neqeroorutigineqartorlu taamaallaat 18-ileereersimasunut naleqquttuuvoq. Nittartakkatsinnut eqqissillutit isersimasinnaanissat kissaatigaarput. Taamaattumik meeqqavit allalluunniit ukiumikkut piumasaqaatinut naammassinnissinnaanngitsut qarasaasiannut atuisinnaatitaasut atuinnginneranni imarisaasunut sunut atuisinnaanerannik nakkutigininnissaq pingaaruteqarpoq. Qanoq iliuuseqarnissannut siunnersuuteqarpugut.

Meeqqap qarasaasiat, oqarasuaatit angallattagaq tabletserluunniit atussappagu, taava Tombolap nittartagaa app-ialuunniit matussavat qarasaasiap allanut atukkiutinnginnerani.

Meeraq isigitillugu isissutit allassanngilat. Isissutippit suunera allanit ilisimaneqartoq pasitsaakkukku taava “ilinnut paasissutissat nutarternerat” “uanga kontora”-mi isissutissat allanngortissinnaavat.

Tombolami kontut meeqqamut atortinngisaannaruk, meeqqalluunnit nuannareratarsinnaasaanik pinngussamik akeqanngitsumik peqaraluarpalluunniit.

Meeqqqap Tombolami kontunnut isersinnaanera pasitsaassimagukku taava oqarasuaatitsinnut akeqanngitsumik 80 88 00 62-imut sianerfigisigut. Suliamut aallartitsissaagut iliuusissallu pisariaqartut iliuuserissallugit. Eqqaamajuk “pisisarnerup oqaluttuassartaa”-ni Tombolami kontunni pisut tamaasa qimerloorsinnaagakkit, taakkununngalu ilaallutik spillit, akiliutit il.il.

Oqarasuaammut angallattakkamut tabletsimulluunniit angajoqqaanut ikiuutissanik app-eqarpoq, ukuuppullu:

 

Kids Place

Kaspersky SafeKids

Norton Family Parental Control

Qarasaasianut ikiuutissat allanit ineriartortissimasat, angajoqqaat meeqqami internetsikkut atuinerannik misisssuisinnaasut killilersuisinnaasullu aamma nassaassaapput, ukkuuppullu:

Netnanny

Cybersitter

Cyberpatrol

Atuinerit aqussavat

Atuininnik aqutsinissat kissaatigaarput

Nuannisarneq qitiutinneqarmat, aalajangernissaq ilinniilluinnarpoq.

Tombolami piffissamik atuinissat aningaasanillu qassinik atuinissat illit toqqassavat

Taamaakkaluartorli misilittakkatta takutippaat akisussaaasuseqarluni spillerneq nuannisarnissamut aqqutissatuaasoq.

Taamaattumik sakkunik assigiinnngitsunik neqerooruteqarpugut aningaasanik atuinissannut killilersuutaasinnaasunik, taamaalillunimi pinnguarneq nuannersuujuaannassaaq.

Eqqaamajuk iluatsissisarneq silap inneratut pisarmat, nikerartoq, iluatsitsinngileraangavit pitsaanerpaavoq unitsitsigallarneq.

Qarasaasiakkut sumiiffik toqqisimanartoq aqunneqartorlu

Maani Tombolami kissaatigaarput peqatigaluta nuannisarnissat, CM-ivit imaluunniit chatsimi pinnguaqatigisavit allaqatiginerini imaluunniit pinnguaatitsinni pinnguarninni.

Eqqarsaatigilluaqqaartuarluguli!

Atuaqqiinneriannguarit toqqissilluti akisussaassuseqartumillu pinnguarbnermi periarfissat qimerloorlugit, taamaalillutit pinnguarnermi aqutsineq ilinniittuassammat.

Eqqaamallugu: Pinnguassagavit nuannernera patsisigalugu, nuannerunnaarpat pinnguarneq unissaaq.

Aningaasanik ikisinernut killigititat

Pinnguarniartup aningaasanik ikisilinnginnermini killissarititaasoq aalajangereersimassavaa. Maani Tombolami kontumik pilersitsinermu atatillugu aningaasanik ikisinissamut killissarititaasumik aalajangiisimanissaq pisussaavoq.

Uani immikkoortortami aningaasanik ikisisinnaasatit amerlanerpaaffilersinnaavatit. Kontut pilersikkaangakku ullukkaartumik, sapaatip akunnikkaartumik qaammatikkaartumilluunniit aningaasanik ikisinnaasappit amerlassusissaat toqqassavat.

Sapaatip akunneranut 2.500,00 koruunit ikisinnaasappit amerlanerpaaffigissagaat innersuussutigaarput. Sapaatip akunneranut ikisinnaasat amerlanerpaaffiat tassaavoq 5.000,00 koruunit. 

Ikiserngaarninni ikinnerpaamik 100,00 koruunit ikissavatit. 

Ikiseqqinnerit ikinnerpaaffigaat 100,00 koruunit 5.000,00 koruuninillu amerlanerpaaffeqarlutik (appasinnerusumik ikisisinnaanissamik aalajangiisoqarsimanngippat).

Kontut 2.500,00 koruuninik imaqareersimappat, sooq ikiseqqissavit?

Nammineq pigisannik ikisisinnaanissamut killiliissaguit "Min konto" toqqassavat, Safeplay toorlugu kiisalu "Indbetalingsgrænse" toorlugu. Ikisinissamut killigititat ukuupput:

 

Ullormut ikisinnaasat killinga: Amerlanerpaamik 5.000,00 koruunit killigitissinnaavat. 

Sapaatip akunneranut ikisinnaasat killinga: Amerlanerpaamik 5.000,00 koruunit killigitissinnaavat. 

Qaammammut ikisinnaasat killinga: Amerlanerpaamik 20.000,00 koruunit killigitissinnaavat. 

Ikisisinnaanissamut killigititaq apparukku, ingerlatiinnartumik atuutilissaaq. 

Ikisinissamut killigititaasoq qaffakkukku akunnerit 24-it qaangiuppata killigititaq nutaaq atuuttussanngussaaq. Ikisisinnaanissamut killigititap allanngortinnera akunnerit 24-it taakku iluani atuuttussaajunnaartinneqarsinnaavoq. 

Sapaatip akunnikkaartoq naatsorsuutigineqarpoq ataasinngornermit sapaammut. Qaammatikkaartoq naatsorsuutigineqarpoq qaammatip ulluisa siulliuaniit naggataanut.

Cool off

Akunnerni 24-ini imaluunniit ulluni 30-ni imminut mattukkallarsinnaavutit cool off toqqarlugu. 

Taamaaliorsinnaavutit "Min konto" toqqarlugu SafePlay" toorlugu "cool off" toqqarlugu. 

Piffissami toqqakkanni kontut iserfigisinnaassanngilat.

Piffissaq cool off naagaangat ajornartorsiuteqarnak kontunnut isersinnaanngoqqissaatit, kontullu qimanneqarnermisut pissaaq. Cool off-eqarninni kontunni aningaasat piviusuusut akiliutigisartakkannut nuutsikkusukkukkit Kundeservice attaveqarfigissavat sukumiinerusumik ikioqqullutit. 

Imminut mattunneq

Tombolami kikkut tamarmik spillitsitsinnik pinnguarnerminni nuannaartussaapput.

Ilisimavarpulli spillertartut ilaasa pinnguarnertik killilersorusuttarmassuk imaluunniit unitsilluinnarusuttarmassuk.

Taamaattumik imminut mattussinnaaneq pinnguartartunut qaammatini pingasuni (3), arfinilinni (6) aqqaneq marlunniluunniit (12) kontuminnik matusigallarusuttunut imaluunniit unitsitsivikkusuttunut sakkussamik neqerooruteqarpugut. Taamaaliorniaruit isiinnassaatit "Min konto"-mut iserlutit taavalu "SafePaly" toorlugu. Illua'tungaatigut Kundeservicemut akeqanngitsumik 80 88 00 62-imut akeqanngitsumik sianersinnaavutit imaluunniit Live Chatsikkut e-mailikkulluunniit attaveqarsinnaavutit. Pinnguarnernut pinngitsuuisinnaanermik inooqaatigiinnermilu akisussaassuseqarnermut sammiveqartunut Tombolami sullissisut tamarmik aalaakkaasumik ilinniartinneqartarput.

Imminut mattunneq toqqarukku mattusimaninni tapisianik neqeroorutinillu neqeroorutitsinnik pissarsisinnaassanngilatit. Mattusimanippit aallartinneraniit ullut marluk qaangiutinnagit ussassaarutinik nassiussatsinnik tamanik pissarsisarunnaassaatit.

Ussassaarutinik nassiunneqartartunik tamanik mattusimaninni nittartakkatsinnullu isernissannik kissaateqarnissappit tungaanut nassinneqassanngilatit. Ataavartumik nittartakkatsinnut mattunneqarnissaq toqqarukku, tamanna ataavartuussaaq patsisaasorluunniit suugaluarpat kontut ammarneqaqqinngisaannassaaq. 

Imminut mattunneqarnissaq toqqarukku, piffissami aalajangikkanni kontut mattusimassaaq soorlu aamma "Min konto"-mi periarfissat allat iserfigisinnaassanngikkitit.

Aningaasanik tunniussisarnitsinni aalajangersakkat naapertorlugit uninngasuutitit utertinneqarumaarput. Imminut mattunnissaq tunniunneqareerpat, tamanna aalajngerneq allanngortinneqarsinnaanngilaq. Maluginiaruk kontumut paasissutissat tamarmik, taakkununnga ilaallutik akiliisarnermi paasissutissat mattusimanissamullu isumaqatigiissutaasut piffissami mattusimafffiusumi Tombolamit tigummiinnarneqartarmata.

Spillertartoq aalajangerpat Tombolamut isersinnaanissamut imminut mattunniarluni, taava innersuussutigisarparputtaaq linki Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS): taanna nalunaarsuiffiuvoq inunnut imminut mattussimasunut Danmarkimi spillerfinni aqutsisunit ingerlanneqartoq, Spillemyndighed i Danmark, taannalu Danmarkimi spillernissamut piffissap ilaani imaluunniit ataavartumik nammineq piumassusertik naapertorlugu imminut mattussimasunut tamanut atuuttuuvoq.

ROFUS pillugu immikkoortumi tulliuttumi sukumiinerusumik paasissutissaqarpoq. 

Imminut mattusimaneq naareerpat kontot ammaqqikkusukkukku Kundeservice oqarasuaatikkut attaveqarfigissavat. Tombola kontomik ammaannginnermini akunnerni 24-ni Cool off-eqartoqarnissaanik ilanngussisinnaanissaminik pisinnaatippoq. Taamatut akunnerni 24-ni Cool off ilanngunneqarsmappat kontomik ammaaqqinnissamik aalajangerneq suli unitsinneqarsinnaavoq. Imminut qaammatini pingasuni (3), arfinilinni (6) aqqaneq marlunniluunniit (12) mattusimareerlutit uteruit, aningaasanik ikisisisarnermut killigititatit atuuterserersunut inissinneqaqqissapput.

ROFUS- Innersuussutit pinnguartartunut

Pinnguarneq aningaasanoornerlu sukisaarsaataapput aliikkusersornerullutillu. Akisussaassusilimmillu pissusilersunngikkaanni ernumanartoqarsinnaavoq. Iliuutsitut allatuulli pissanganermik pisussamillu takorlooruminaatsumik pisoqarnissaanik ilimasutsitilersutut akoqartutut, pinngitsuiisinnaajunnaarneq pilersinneqarsinnaavoq. Spillernermik pinngitsuuisinnaajunnaarneq WHO-mit isigineqarpoq eqqarsaqqaarani pinasuarnikkut utersaartuartutullu spillerneq ilaqutariissusermut, inooqatigiinnermut, sulinermut, pingaartitanut pisussaaffinnullu tamakkiisumik ajattuilersitsilluni nappaataasoq. Tombolami pissusilersornernut ernumanarsinnaasunut tamanut pisoqartinnagu ilisarinninnissamik pinaveersaartitsinissamillu iliuuseqarnissamut anguniagaqarpugut. Utertuassallugu qatsutinngisaannassavarput una: Spillerneq nuannisaarfiunngippat, taava aliikkusersornerunngilaq.

ROFUS tassaavoaq Danmarkimi spillernernut aqutsisoqarfiup spillerfinnit imminut mattusimasunut inunnut nalunaarsuiffia.

Aningaasanoornernut piffissami killilimmik ataavartumilluunniit Danmarkimi imminut mattuteqqanissaq kissaatigigukku nammineq piumassusinnik ROFUSimut NemID atorlugu nalunaarsinnaavutit.

ROFUS pillugu paasissutissat sukumiinerusut pissarsiarisinnavatit www.rofus.nu qimerloorneratigut oqarasuaammulluunniit 72 38 60 20-mut sianernikkut.

Spillernermit unikkallarneq - Akunnerni 24-ni mattussaagallarneq.

Piffissami aalajangersimasumi mattussaaqqaneq Qaammammi ataatsimi, pingasuni arfinilinniluunniit mattussaaqqaneq.

Ataavartumik mattussaaqqaneq - Ataavartumik mattussaaqqaneq spillertartup Spillemyndighed i Danmark-imut saaffiginninneratigut mattussinermik unitsitsinissap kissaateqarnerup tungaanut atuuttoq. Mattussinermik unitsitsineq pisinnaanngilaq ukioq ataaseq ullullu arfineq marluk nalunaarnerup qaangiutinnginnerani.

Spillernermik pinngitsuuisinnaajunnaarneq pillugu sukumiinerusumik Spillemyndighedit nittartagaanni https://www.spillemyndigheden.dk-imiimaluunniit oqarasuaat 72 38 60 20-imut sianernikkut pissarsiarineqaarsinnaapput.

Aningaasanoortarneq pillugu ikiorserneqarfik kaammatoqatigiittarfillu

StopSpillet tassaavoq spillernermut pinngitsuuisinnaajunnaartunut Spillemyndighed i Danmark-ip ikiorserneqarfia.

StopSpillet tassaavoq kikkunnut tamanut ikiorserneqarnissamut, akisussaasuseqartumik spillernermut spillernermillu pinngitsuuisinnaajunnaarneq pillugu ikiorsiiffik. 

StopSpillet pillugu sukumiinerusumik paasisaqarnerusinnaavutit www.stopspillet.dk-mi imaluunniit oqarasuaat 70 22 28 25-imut sianernikkut.

Nunap ilaani sumiiffinni assigiinngitsuni kaammattoqatigiiffeqarpoq spillernermik pinngitsuuisinnaajunnaarsimasut ilaqutaasalu naapeqatigiiffigisinnaasaannik, tapersersorneqarneqarfiusinnaasut pinngitsuuisinermillu misilittakkanik avitseqatigiiffiusinnaasunik.

Kommuninni nunap ilaatalu peqqinnissaqarfiani ikiorneqarnissannik ujartuisinnaavutit.

Spillernermut pinngitsuuisinnaajunnaarneq pillugu katsorsaavinnik paasissutissat qimerloorneqarsinnaapput uani www.spillemyndigheden.dk

 

Ludomani pillugu katsorsaavik qitiusoq (Center for Ludomani)

Ludomani pillugu katsorsaavik qitiusoq (Center for Ludomani) tassaavoq nunani avannarlerni spillernermik pinngitsuuisinnaajunnaanermut katsorsaavik pinaveersaartitsivillu. Inunnut spillernermik pinngitsuuisinnaajunnaarnermik ajornartorsiuteqartunut ilaqutaanullu akeqanngitsumik ilinniarsimasunik katsorsaasoqarluni neqerooruteqartoq. Katsorsaaneq tunngaveqarpoq ajornartorsiutaasumiit aaqqissutaasumut nuutitsineq atornerluinermik tarnip pissusaanik ilisimasaqarnermik aallaaveqartoq. 

https://ludomani.dk/

Gambling Therapy tassaavoq internetsikkut siunnersuineq Tuluit Nunaata avataani najugaqartunut spillernermut pinngitsuuisinnaaneq ajornartorsiutitaqartumillu pissusilersornermut siunnersuinikkut neqeroorutaasoq. Paasissutissat sukumiinerusut www.gamblingtherapy.org-imi qimerloorneqarsinnaapput. 

https://allorfik.gl/

Allorfik, Videncenter om Afhængighed

Niels Hammekensvej 41

Postboks 432

3900 Nuuk

GLN nr. 579 000 1955199

E-mail: [email protected]

Telefon: (+299) 52 53 43
Telefonen er åben alle hverdage
kl. 9:00 - 15:00

Allorfik Avannaa

Allorfik Kujalleq

Allorfik Qeqertalik

Allorfik Qeqqata

Allorfik Sermersooq

Oqaloqatigisigut

Pinnguarnernut pinngitsuuisinnaanermik inooqaatigiinnermilu akisussaassuseqarnermut sammiveqartunut Tombolami sullissisut tamarmik aalaakkaasumik ilinniartinneqartarput. Aamma innersuussutigisinnaavagut ikiorneqarfigisinnaasatit. 

Imak attavigaluta: 

Chat

Oqarasuaat 80 88 00 62

E-mailernikkut uunga [email protected]

Pissarsiarineqarsinnaavugut:

Ataasinngornermiit tallimanngornermut nal. 8:00-miit 00:00-mut

Arfininngornikkut sapaatikkullu nal. 12:00-miit 00:00-mut

Aningaasanoornikkut ernumanartut

Spillernermi ajornartorsiutit aningaasanoornerillu aappariinnermut, aningaasaqarnermut peqqissusermullu ajoqusiisinnaapput. Ajornartorsiutaasut spillerpallaartoq kisiat sunnernagu kisiannili aamma ilaqutaasut, ikinngutit inuiaqatigiillu sunnersinnaavai.

Takornartaanngilaq aningaasanoortarnerup misigissutsikkut peqqissutsimut pitsaanngitsumik sunniuteqartarnera. Tassaasinnaallutillu nikallunganikkut, kamaqarnikkut, kanngusunnikkut imminullu pisuutinnikkut, aamma ilagisanut tutsitsisarnikkut. Aamma imaassinnaavoq imak ajornartorsiuteqartigaluni allaat imminut innarlerneq eqqarsaammiilersimalluni. Taamatut eqqarsarnerit pingaaruteqartutut isigisariaqarput. Qanorluunniit iliuuseqarsimagaluaruit ajortumik misigisariaqanngilatit - ikiuisinnaasoqarpoq.

Paasissutissat sukumiinerusut uani pissarsiarineqarsinnaapput: https://www.stopspillet.dk/

SafePlay Test

Spillernermik ajornartorsiuteqarpit?

Suliffimmut ilinniarfimmulluunniit takkutinngitsoortarpit spillerniarlutit?

Spillertarpit inuunermi soqutiginanngitsumit naammaginanngitsumilluunniit ungalassimaarniarlutit?

Spillerninni aningaasaataarukkaangavit erloqisutut sukkanerpaarlu atorlugu spillertariaqartutut misigisarpit?

Aningaasaataarutivinnissappit tungaanut spillertarpit -allaat busserutissaarullutit kaffimulluunniit akissaarullutit?

Spillernermut aningaasat qassit atorsimanerlugit piffissarlu qanoq sivisutigisoq atorsimanerlugu salluliutigisarnikuuiuk?

Arlaata spillertarnerit pillugu isornartorsiornikuuaatit?

Spillernermi akiitsoqalerneq matussuserniarlugu salluliornikuuit, tillinnikuuit imaluunniit atorniarnikuuit?

Spillerutissaqarniarlutit allanut atorsinnaagaluit sipaarnikuuigit?

Ilaquttanut, ikinngutinut sukisaarsaatinulluunniit allanut soqutigisaarunnikuuit?

Amigartuuleraangavit misigisarpit sukkanerpaaq atorlugu spillerlutit eqquiniapallattariaqarlutit?

Assortuunnerit, angusaqanngitsoorutut misiginerit pakatsinerillu spillertittarpaatsit?

Spillernerit pissutigalugit nikallungalersarpit imminornerluunniit eqqarsaatigilersarpiuk?

 

Qulaani apeqqutaasut arlallit angersinnaagukkit ilimanaateqarpoq spillernermik pinngitsuuisinnaanermik aqqusaagaqalersimasutit. Siunnersortikkusukkuit, aqqutissiuunneqarusukkuit tapersersortikkusukkuilluunniit StopSpillet attavigiuk.

OK
Aflyse